Nasze usługi

Do naszych usług należą wszystkie usługi towarzyszące zakupowi naszych podstawowych produktów.

Niektóre są nieodpłatne i w ramach naszej pomocy, zależy to od skali przedsięwzięcia i tak: projektujemy, programujemy, instalujemy oraz budujemy przyłącza, fundamenty do naszych instalacji. 

Wykonujemy też zupełnie niestandardowe zlecenia.

Nasze usługi są kompleksowe i nie zostawimy naszego klienta w potrzebie.